Lange-tekst-vragen gebruiken

Lange-tekst-vragen bieden je veelzijdige mogelijkheden om de kennis van jouw cursisten te testen. Maak een nieuwe cursus-stap, bewerk deze en ga dan naar het tabblad “Vraag toevoegen” (te vinden in de blauwe menubalk helemaal bovenaan).

Wanneer het vraagveld wordt geopend, ga je naar Enquête en selecteer je “Tekstveld” of “Lange tekst”. Daar bewerk je de vraag en desgewenst ook het feedback-veld.

Deze vraag kan naar behoefte worden aangepast en eventueel ook worden aangevuld met een vrijwillige of verplichte upload van een bestand: Om dit te doen, maak je gewoon een nieuwe vraag in deze cursus-stap aan en selecteer je onder “Enquête” “Afbeelding uploaden” of “Bijlagen”.

Let op: In de cursus-stap in de bovenste blauwe menubalk moet je “Handmatige vrijgave door trainer” instellen, zodat een trainer de antwoorden kan beoordelen.

Hoe beoordeel ik een lange-tekst-antwoord?

Nadat de deelnemers de lange-tekst-vraag hebben beantwoord, is het aan jou als trainer om het antwoord of het geüploade bestand te bekijken en te beoordelen. Dit is bij deze vraagsoort altijd zo, omdat Coursepath zoals hierboven vermeld niet kan “weten” of het gegeven antwoord wel of niet correct is.

Dus als een deelnemer een antwoord heeft gegeven, zie je in de inhoudsopgave “Nog geen beoordeling”.

Door op “Nog geen beoordeling” te klikken kom je op een overzichtspagina voor de betreffende vraag. Hier kun je alle deelnemers zien die de vraag al hebben beantwoord. De ingediende antwoorden moeten afzonderlijk worden doorgenomen en handmatig worden beoordeeld. Als je het antwoord al hebt beoordeeld, zie je rechts van de namen het resultaat. Klik op “Nog geen beoordeling” om voor de betreffende deelnemer een beoordeling te geven.

Nadat je het ingediende antwoord hebt bekeken, kun je de deelnemer op “Geslaagd” of “Niet geslaagd” zetten. Daarnaast heb je de mogelijkheid om de beoordeling te specificeren en een resultaat in procenten in te voeren. Klik op “Opslaan” om de beoordeling af te ronden en het resultaat voor de deelnemer vrij te geven.

Om een lange-tekst-antwoord te kunnen beoordelen moet je voor de desbetreffende cursus wel de rol van trainer hebben. Als academy manager kun je deze rol aan jezelf of ook aan andere leden toekennen.

Let op: Bij vragen die voor een beoordeling bedoeld zijn, moet het antwoord ook daadwerkelijk beoordeeld worden voordat de deelnemer de cursus kan afronden. Zonder deze beoordeling mist Coursepath een waarde om het eindresultaat voor de cursist te kunnen berekenen