Willekeurig gegenereerde vragen uit de vragenpool

Een vragenpool creëren

Om je medewerkers te testen met een set willekeurig gegenereerde testvragen, maak je binnen je cursus een module die bestaat uit een willekeurig aantal vragen – je vragenpool. Er kan gebruikgemaakt worden van alle beschikbare vraagsoorten, zoals Multiple Choice- of hotspotvragen.

De module-instellingen

Als alle vragen zijn gemaakt, moeten de instellingen worden doorgenomen. Klik op “...” > “Module bewerken” om bij de instellingen te komen. Bepaal het aantal toevallig te kiezen vragen door in de module-instellingen aan te geven hoeveel cursus-stappen de deelnemer moet doorlopen om de (vraag)module met succes af te ronden.

In dit voorbeeld is dit aantal op 2 vragen ingesteld – je kunt het aantal vrij bepalen.

Als er bijvoorbeeld 20 vragen in deze module zitten, krijgt elke deelnemer een willekeurige selectie van 7 van deze 20 vragen.

Tip: Als deelnemers een cursus moeten overdoen, krijgen ze bij een nieuwe poging wederom 7 willekeurig gekozen vragen, dus niet altijd dezelfde. Dit verhoogt de moeilijkheidsgraad en maakt de cursus uitdagender. De vragenpool is handig voor regelmatige verplichte trainingen.