HTML5-, LTI- en SCORM-integratie

Import van HTML5-paketten

Vanuit auteurstools zoals Articulate Storyline kunnen interactieve cursussen als HTML5-pakket worden geëxporteerd. De als ZIP-bestand geëxporteerde HTML5-inhoud kan vervolgens worden geüpload naar het LMS, zodat de cursussen daar beschikbaar zijn. Er zijn geen externe plug-ins nodig, het LMS bevat al alles wat nodig is.

In tegenstelling tot de integratie van LTI- of SCORM-inhoud, worden er geen resultaten teruggekoppeld naar het LMS wanneer HTML5-pakketten worden geïntegreerd*. Het kennisniveau kan echter eenvoudig worden getest en beoordeeld door een combinatie met andere inhoud, zoals tests die worden gegenereerd uit een vragenpool. Op die manier zijn de gevarieerde cursussen ook geschikt om de werknemers een kwalificatie te laten halen.

HTML5 biedt talloze mogelijkheden voor het maken van cursussen en leidt vaak tot interessante leerelementen met veel plezier en interactiviteit voor de cursist.

* Achtergrond: Om veiligheidsredenen staan de HTML5-bestanden technisch gezien op een andere server. Als ze op dezelfde server zouden staan, zou een kwaadaardige code via HTML5-inhoud kunnen worden binnengebracht.

LTI

LTI staat voor Learning Tools Interoperability®. Daarmee kan cursusstof inclusief eenvoudige reporting in Coursepath worden geïntegreerd. Het bijzondere hieraan is dat deze cursusstof zich op de server van de aanbieder van de stof bevindt.
Deze vorm van contentintegratie is modern en bespaart veel moeite. Zo is het bijvoorbeeld niet meer nodig om content via e-mail of overdracht van bestanden door te sturen en vervolgens te uploaden. De content wordt gewoon via de LTI-interface ingebed, zonder uploads of downloads.

Een ander voordeel is dat de cursusstof door de aanbieder regelmatig kan worden bijgewerkt zonder dat je daar enige moeite voor hoeft te doen.

SCORM & xAPI

Het „Sharable Content Object Reference Model“ – afgekort SCORM – was sinds de invoering ervan in 2000 de standaard voor eLearning. Inmiddels wordt SCORM echter steeds meer vervangen door modernere oplossingen met behulp van HTLM5-content of LTI.

SCORM dient als een soort container voor content zoals HTML5, Flash of video's. Behalve interactieve elementen biedt SCORM-inhoud ook de mogelijkheid om de tijd te monitoren die een cursist nodig had voor individuele cursus-stappen dan wel om de cursus te voltooien.

Met SCORM kunnen tests bestaan uit uiteenlopende vraagsoorten inclusief drag-and-drop-opdrachten. Nadat de SCORM-module succesvol is doorlopen, wordt de score aan het LMS doorgegeven en kan dit in het LMS met andere cursusstof of modules worden samengevoegd. Meestal wordt echter niet op de resultaten van de afzonderlijke vragen ingegaan, maar wordt alleen het eindresultaat aan het LMS doorgegeven.

Het nadeel van de SCORM-oplossing is dat je als bedrijf hiervoor een licentie nodig hebt en dat de uitgebreidere rapportage in je SCORM Cloud-account wordt opgeslagen. De maandelijkse licentiekosten voor de SCORM Cloud zijn afhankelijk van het aantal registraties per gebruiker en van het SCORM-pakket.